Conditii Generale DER Touristik

1. Inscrierea la calatorie si confirmarea rezervarii
2. Achitarea serviciilor turistice
3. Modificari ale tarifelor si serviciilor
4. Anulari si modificari din partea turistului, inlocuirea participantilor
5. Servicii neefectuate
6. Anulare datorita neatingerii numarului minim de participanti si rezilierea din partea touroperatorului
7. Rezilierea din motive comportamentale
8. Rezilierea contractului ca urmare a fortei majore
9. Responsabilitatea touroperatorului (limitarea responsabilitatii)
10. Garantii
11. Excluderea pretentiilor
12. Prescriptia
13. Obligatii de informare cu privire la identitatea companiei aeriene prestatoare; (asa numita „Black List” pentru companiile aeriene nesigure)
14. Prescriptii privitoare la pasaport, viza, vama, devize si sanatate
15. Asigurarea de calatorie ( asigurarea costurilor de anulare a calatoriei )
16. Taxe de penalizare in caz de anulare

 

Conditiile de calatorie vin in completarea §§651 a ff. din Codul Civil German si reglementeaza relatiile de drept dintre dumneavoastra si noi. Ele au fost emise in baza recomandarilor Asociatiei Germane a Agentiilor de Turism potrivit § 38 GWB si vor fi recunoscute de catre dumneavoastra in momentul efectuarii rezervarii ferme. Derogarile de la reglementarile de calatorie au prioritate. Va rugam sa le cititi pe acestea si textul ce urmeaza, cu atentie.


1. Inscrierea la calatorie si confirmarea rezervarii

Inscrierea dumneavoastra intr-un pachet turistic poate avea loc pe cale electronica (e-mail, internet) cat si scrisa, verbala, telefonica sau prin telefax. Dumneavoastra garantati atat pentru obligatiile proprii, cat si pentru cele ale celorlalti participanti inscrisi de dv., in cazul in care ati preluat responsabilitati cu caracter special printr-o declaratie clara. Contractul de calatorie intra in vigoare prin primirea declaratiei noastre de acceptare. Acesta nu are o forma standard. In momentul incheierii contractului sau imediat dupa aceea, veti primi din partea noastra o confirmare de calatorie scrisa. Nu purtam aceasta obligatie in cazul in care rezervarea Dvs. a fost efectuata cu mai putin de 7 zile lucratoare inainte de inceperea calatoriei.  In cazul in care apar diferente intre ceea ce s-a rezervat initial si ceea ce exista mentionat pe confirmare, acest lucru constituie o noua oferta, care ramane valabila timp de 10 zile. Contractul de calatorie intra in vigoare daca primim din partea dvs., in decursul termenului de valabilitate a ofertei, un accept explicit al noii oferte, avansul sau restul de plata.


2. Achitarea serviciilor turistice

Restituirea costurilor aferente serviciilor turistice inainte de efectuarea calatoriei se poate realiza doar in urma prezentarii Politei de Asigurare in caz de Insolventa, conform § 651 k alin. 3 Codul Civil German. Exceptia o reprezinta cazul in care calatoria nu depaseste 24 de ore, nu include innoptare si nu are o valoare mai mare de 75 euro, fiind astfel permisa restituirea integrala fara inmanarea Politei de Asigurare in caz de Insolventa. 

In momentul incheierii contractului de calatorie, ca urmare a primirii Politei de Siguranta va trebui sa achitati un avans de 25% din valoarea totala a rezervarii.  Restul sumei datorate va fi achitat integral cu 28 de zile inainte de inceperea calatoriei. Taxele de stornare devin scadente instantaneu. La rezervarea unor tarife speciale pentru diverse servicii de zbor, valoarea integrala poate deveni scadenta instantaneu. 

Cardul Dvs. va fi debitat cu valoarea avansului de 25%  in momentul incheierii contractului. Cu aproximativ 4 saptamani inainte de inceperea calatoriei cardul dvs. va fi debitat cu valoarea restanta. 

Pentru informatii detaliate va sta la dispozitie depatamentul nostru de rezervari si help desk, la numarul de telefon: + 40 – 21.3277477  de luni pana vineri, intre orele 09:30 si 18:30 (numar cu tarif normal). In cazul neachitarii avansului si/sau restului de plata corespunzator termenelor de scadenta convenite, suntem indreptatiti ca dupa o somatie cu acordarea unui termen suplimentar, sa reziliem contractul de calatorie si sa va imputam costurile de stornare conform clauzei. 4.1.


3. Modificari ale tarifelor si serviciilor

3.1. 
Orice modificari absolut necesare aduse serviciilor turistice prevazute in contractul de calatorie (de exemplu: schimbarea orarului  de zbor, schimbari in program, schimbarea hotelului), care intervin ulterior incheierii contractului de calatorie , si care nu sunt rezultatul nereusitei noastre de a actiona cu buna credinta   sunt permise in masura in care acestea nu au o importanta majora si nu influenteaza per total calatoria rezervata. Eventualele pretentii de garantare a serviciilor raman valabile si in masura in care serviciile care au suferit modificari prezinta unele lipsuri. In cazul in care intervin schimbari ale serviciilor turistice sau abateri de la acestea, va informam in timp util asupra acestora. In cazul unei modificari majore a unui serviciu esential, aveti dreptul sa reziliati contractul fara taxe de penalizare sau sa ne solicitati oferirea unui pachet turistic cu o valoare cel putin egala cu cea initiala a pachetului contractat, conditia fiind ca printre produsele noastre sa se afle o astfel de oferta, pe care sa o putem pune la dispozitia dumneavoastra fara costuri suplimentare. In astfel de situatii, va rugam sa ne comunicati decizia dumneavoastra de indata ce ati luat la cunostinta informatiile transmise de noi legate de modificarea serviciilor turistice sau de anularea calatoriei. 

3.2. 
In cazul in care, ulterior rezervarii, la tarifele confirmate intervin majorari ale costurilor de transport sau ale taxelor aferente anumitor servicii adiacente, cum ar fi taxe de aeroport sau taxe portuare sau in cazul unei modificari a cursului valutar valabil pentru calatoria respectiva, ne rezervam dreptul de a opera urmatoarele modificari: 

Pentru majorarile costurilor de transport, in mod special cele legate de combustibil, existente in momentul incheierii contractului de calatorie, suntem indreptatiti de a majora pretul calatoriei conform urmatorului calcul: 
a. la o majorare de tarif aferenta locului rezervat in mijlocul de transport, putem solicita pasagerului diferenta de pret. 
b. In alte cazuri, majorarile de tarif percepute de compania de transport si calculate pe vehicul, vor fi impartite la numarul de locuri existente. Diferenta de pret rezultata pentru fiecare loc in parte o putem pretinde pasagerului respectiv.

In cazul in care, ulterior rezervarii, ni se comunica majorarea unor taxe portuare sau de aeroport, avem dreptul de a solicita achitarea diferentei de tarif aferenta. In cazul in care, ulterior incheierii contractului, intervin modificari ale cursului valutar care influenteaza costul calatoriei, pretului acesteia poate fi majorat. O majorare a pretului calatoriei este permisa numai in situatia in care, intre data incheierii contractului de calatorie si data inceperii serviciilor turistice exista un interval de timp mai indelungat de 4 luni, iar conditiile care au condus la majorarea pretului nu existau anterior incheierii contractului si nu puteau fi prevazute de noi.

In cazul unei modificari ulterioare a tarifului pachetului de servicii avem obligatia de a va informa imediat. Majorarile intervenite din a 20-a zi inaintea inceperii serviciilor turistice sunt nule. In cazul unor majorari ce depasesc 5%, aveti dreptul sa anulati rezervarea fara taxe de penalizare sau sa ne solicitati oferirea unui pachet turistic cu o valoare cel putin egala cu cea initiala a pachetului contractat, conditia fiind ca printre produsele noastre sa se afle o astfel de oferta, pe care sa o putem pune la dispozitia dumneavoastra fara costuri suplimentare. In astfel de situatii, va rugam sa ne comunicati decizia dumneavoastra de indata ce ati luat la cunostinta informatiile transmise de noi legate de majorarea valorii pachetului turistic.


4. Anulari si modificari din partea turistului, inlocuirea participantilor

4.1. Anularea rezervarii
Puteti renunta la calatorie oricand inainte de inceperea calatoriei. Renuntarea ni se va comunica la adresa indicata la finalul conditiilor de calatorie. In cazul in care calatoria a fost rezervat prin intermediul unei agentii de turism, renuntarea se poate comunica si acesteia. Se recomanda ca renuntarea sa fie declarata in scris. In cazul in care reziliati contractul de calatorie sau daca nu efectuati calatoria, noi pierdem dreptul de a solicita pretului pachetului turistic. In schimb, avem dreptul de a pretinde de la dumneavoastra o despagubire corespunzatoare in functie de pretul individual al pachetului turistic, pentru pregatirile efectuate pana la renuntarea dumneavoastra si pentru costurile de prelucrare. Despagubirea noastra este forfetara datorita costurilor de prelucrare economisite de obicei si a unei posibilei alte utilizari. Referitor la valoarea despagubirii va rugam sa cosultati punctul 16 din prezentele conditii de calatorie. 
Aveti dreptul de a demonstra faptul ca noi nu am suferit nicio paguba sau paguba suferita este substantial mai mica decat suma forfetara solicitata de noi. Derogand de la suma forfetara de la punctul 16, ne rezervam dreptul de a cere o despagubire concreta mai ridicata, in masura in care putem dovedi faptul ca au existat costuri de prelucrare substantial mai ridicate decat suma forfetara aplicabila. In acest caz suntem obligati sa indicam valoric si sa dovedim despagubirea solicitata, cu luarea in considerare a costurilor economisite si a unei eventuale alte utilizari a pachetului turistic. 

4.2. Modificarea rezervarii
Daca dupa rezervarea calatoriei, la solicitarea dumneavoastra, se opereaza modificari in privinta datei de calatorie, destinatiei calatoriei, locului inceperii calatoriei, cazarii sau a modalitatii de transport, costurile determinate sunt de regula echivalente cu costurile provocate de o renuntare din partea dumneavoastra. Ca urmare, ne aflam in situatia de a va calcula taxele de modificare conform taxelor de renuntare corespunzatoare momentului la care se opereaza schimbarea. In cazul unor modificari minore, calculam insa doar o taxa de prelucrare de 25 euro.


4.3. Inlocuirea participantului la calatorie
Dreptul dumneavoastra legal conform § 651 b Cod civil german, de a indica un participant care sa va inlocuiasca, ramane neatins de conditiile de mai sus.


5. Servicii neefectuate

In situatia in care, datorita unor imprejurari cum ar fi intreruperea sejurului sau altfel de motive determinatorii, nu beneficiati de anumite servicii care v-au fost oferite in mod regulamentar, nu aveti dreptul la restituirea proportionala a pretului pachetului turistic. Noi vom depune insa toate eforturile de a recupera de la prestatorii de servicii, costurile economisite. Aceasta obligatie devine nula in cazul unor servicii neesentiale sau in cazul in care o returnare a contravalorii contravine unor reglementari legale. Conditiile de rambursare a contravalorii voucherelor emise de noi in original (de ex.: lanturi hoteliere, masini inchiriate) sunt reglementate la punctul 4.1. si 16 "Anularea rezervarii", respectiv "Penalizari in caz de anulare/retragere".


6. Anulare datorita neatingerii numarului minim de participanti si rezilierea din partea touroperatorului

Putem rezilia contractul pana la 28 de zile inainte de inceperea calatoriei in cazul in care nu atingem numarul minim de participanti care a fost declarat sau stabilit de catre autoritati, doar daca in decrierea pachetului turistic cat si in cadrul confirmarii calatoriei respective se face referire asupra unui numar minim de participanti iar acest numar si data pana la care trebuie sa fi ajuns declaratia de reziliere inainte de momentul de incepere a calatoriei care a fost convenit contractual, au fost indicate in mod clar lizibil. Noi suntem in orice caz obligati sa va informam imediat dupa intervenirea conditiei de  neexecutare a calatoriei si de a va comunica cat de repede posibil declaratia de renuntare la calatorie. Pretul calatoriei achitat de catre dumneavoastra vi-l vom returna imediat. In cazul in care se poate intrevedea deja la un moment anterior imposibilitatea atingerii numarului minim de participanti, va vom informa in privinta acestui lucru.


7. Rezilierea din motive comportamentale

Putem rezilia contractul inainte sau dupa inceperea calatoriei, fara preaviz, daca turistul, impotriva atentionarilor noastre, perturba in mod repetat buna desfasurare a calatoriei sau daca incalca prevederile stipulate in contract, astfel incat rezilierea imediata a acestuia este intemeiata. In cazul rezilierii contractului astfel enuntata, ne rezervam dreptul sa retinem contravaloare pachetului turistic; in acelasi timp va trebui sa luam in calcul valoarea costurilor economisite cat si acele avantaje pe care le dobandim datorita unei alte utilizari a serviciilor neutilizate inclusiv a sumelor cu care am fost soldati de catre prestatorii de servicii.


8. Rezilierea contractului ca urmare a fortei majore

Pentru rezilierea contractului de calatorie se face referire la reglementarea din cadrul codului civil german, de mai jos „§ 651 j Cod civil german”:„§ 651 j Cod civil german”: 

(1) In cazul in care, calatoria este ingreunata, periclitata sau influentata de catre forta majora care nu putea fi prevazuta la momentul incheierii contractului de calatorie, contractul poate fi reziliat atat din initiativa touroperatorului, cat si a turistului conform prezentei prescriptii. 

(2) In cazul rezilierii contractului conform alineatului 1, isi vor gasi aplicabilitate prescriptiile § 651e alin. 3, punctele 1 si 2, alin. 4 punctul 1. Costurile suplimentare rezultate din transportul retur vor fi suportate de ambele parti contractuale in proportie de 50% fiecare. In restul situatiilor, costurile suplimentare cad in sarcina turistului.


9. Responsabilitatea touroperatorului (limitarea responsabilitatii)

9.1. Limitarea contractuala a responsabilitatii
Responsabilitatea noastra contractuala pentru daune care nu afecteaza viata, sanatatea sau integritatea corporala, este limitata la valoarea tripla a pretului pachetului turistic,
a. in masura in care o pagubirea turistului nu a fost provocata de noi cu intentie sau din culpa grava, sau 
b. in masura in care suntem responsabili pentru o paguba suferita de un turist doar datorita vinovatiei unui prestator de servicii
Aceasta limitare a respunderii se aplica fara a aduce prejudicii oricaror pretentii care se pot aplica conform Tratatului de la Montreal sau Regulilor de Trafic Aerian German.  

9.2 Limitarea raspunderii civile delictuale

Responsabilitatea noastra delictuala pentru pagube materiale care nu se intemeiaza pe intentie sau culpa grava, este limitata la valoarea tripla a pretului pachetului turistic. Suma maxima a responsabilitatii este valabila per turist si calatorie. Posibile pretentii legate de bagaje conform Tratatului de la Montreal, ce depasesc aceasta suma nu cad sub incidenta acestei limitari.

9.3. Excluderea responsabilitatii pentru serviciile prestate de terti
Noi nu raspundem pentru perturbari ale serviciilor, pentru pagube materiale si vatamari corporale legate de servicii pe care noi doar le mijlocim ca servicii prestate de terti (de ex. excursii, evenimente sportive, spectacole de teatru, expozitii, servicii de transport de la si la locul de plecare si de destinatie indicat), daca aceste servicii sunt marcate expres si cu indicarea partenerului contractual mijlocit, in mod univoc in cadrul descrierii pachetului turistic si a confirmarii rezervarii, ca fiind servicii prestate de terti si pot fi recunoscute in mod clar ca nu fac parte din serviciile noastre turistice.
Noi raspundem insa 
a. pentru servicii care cuprind transportul de la locul de plecare indicat a calatoriei pana la locul de destinatie indicat, transporturi intermediare in timpul calatoriei si cazarea in timpul calatoriei,
b. daca si in masura in care cauza unei pagube suferita de dumneavoastra este incalcarea de catre noi a obligatiei de atentionare sau organizare.


10. Garantii

10.1.  Remediere si obligatiile de cooperare 
In cazul in care calatoria nu decurge conform celor stabilite prin contract, puteti solicita remedierea. Pentru aceasta este necesara - fara a aduce atingere obligatiei noastre primare de prestare a serviciilor – cooperarea dumneavoastra. Ca urmare, aveti obligatia de a face tot ce va sta in putinta pentru a contribui la indepartarea perturbarii si pentru a mentine la un nivel minim sau a evita cu desavarsire eventualele daune. De asemenea, aveti obligatia de a anunta imediat orice neregula ivita. Acest lucru nu este valabil doar atunci cand plangerea ar fi in mod clar fara perspective sau daca nu poate fi ceruta din alte motive. Pentru acest lucru, va rugam sa va adresati mai intai reprezentantului nostru local de la destinatia respectiva (detalii in documentele de calatorie). Ghidul de calatorie respectiv reprezentanta locala este insarcinata sa se ocupe de remediere in cazul in care acest lucru este posibil. El nu este insa indreptatit sa recunoasca pretentii. In masura in care documentele de calatorie nu cuprind nicio indicare a unui reprezentant local, va rugam sa luati direct legatura cu noi! Puteti contacta DERTOUR la numarul de telefon + 40. 21.3277477  , respectiv la numarul mentionat pe documentele dumneavoastra de calatorie: 
luni - vineri: 9:30 – 18:30 CET (ora Romaniei).
Sambata doar  +49 69 9588-5990 (managerul de serviciu), intre orele 9:00 -12:00 CET , fax: +49.069. 9588-1010

In oricare dintre variante, va rugam sa mentionati numarul de rezervare din voucher sau contract de inchiriere, destinatia de vacanta, datele de sejur…..

10.2. Acordarea de termen inaintea rezilierii contractului
In cazul in care doriti sa reziliati contractul de calatorie conform § 651 e CCG datorita unui neajuns al pachetului turistic precum este acesta descris in cadrul § 615 c CCG  dintr-un motiv temeinic pe care sa-l putem percepe datorita unei situatii pe care nu putem pretinde s-o suportati, trebuie sa ne acordati inainte un termen adecvat pentru remediere. Acest lucru nu este valabil doar atunci cand remedierea este imposibila sau se refuza de catre noi sau daca rezilierea imediata a contractului este motivata de un interes special al dumneavoastra care este perceptibil pentru noi.

10.3. Pierderea bagajelor si intarzierea bagajelor
Va recomandam ca in cazul de deteriorari sau intarzieri la predare in cazul calatoriilor cu avionul sa notificati acest lucru companiei aeriene competente direct la fata locului prin intermediul unei plangeri de paguba (P.I.R.). Companiile aeriene refuza de regula despagubirile daca nu a fost completata o plangere de paguba. Plangerea de paguba se va efectua in decurs de 7 zile in cazul pierderii bagajelor si in decurs de 21 de zile dupa predare in cazul intarzierii. In rest pierderea, deteriorarea sau directionarea gresita a bagajelor va trebui comunicata ghidului turistic sau reprezentantei locale a touroperatorului.

10.4. Documente de calatorie
Va rugam sa ne anuntati din timp in cazul in care documentele necesare de calatorie nu au ajuns la dumneavoastra in cadrul termenului care v-a fost comunicat.


11. Excluderea pretentiilor

Pretentii datorita nedesfasurarii conform contractului a calatoriei le puteti pretinde fata de noi in decurs de o luna dupa termenul contractual de finalizare a calatoriei, la adresa de mai jos. 
Termenul limita incepe in ziua urmatoare zilei de terminare a excursiei prevazute in contract. In cazul in care aceasta zi cade intr-o duminica sau sarbatoare legala, termenul limita se decaleaza in urmatoarea zi de lucru. 

Dupa trecerea acestui termen puteti valorifica pretentiile doar daca ati fost impiedicat fara vina dumneavoastra sa respectati termenul. 
Aceasta perioada este valabila si pentru anuntarea deteriorarii bagajelor sau intarzierii la livrarea acestora, conform alineatului 10.3, in cazul in care isi gasesc aplicabilitatea prescripitiile 651 c, alineatul 3, 651 d, 651 e, alineatul 3 si 4 din Codul Civil. Solicitarea de despagubire in cazul deteriorarii bagajului se efectueaza in decursul a 7 zile si in decursul a 21 de zile in cazul intarzierii bagajului.


12. Prescriptia

Pretentiile dumneavoastra conform §§ 651 c pana la §§ 651 f CCG rezultate din vatamarea vietii, a integritatii corporale sau a sanatatii care se intemeiaza pe o incalcare intentionata sau din culpa grava a obligatiilor din partea touroperatorului sau a unui reprezentant legal sau a unui ajutor de indeplinire a touroperatorului se precriu in doi ani. Acest lucru este valabil si pentru pretentii privind despagubirea altor pagube care se intemeiaza pe o incalcare intentionata sau din culpa grava a obligatiilor din partea touroperatorului sau a unui reprezentant legal sau a unui ajutor de indeplinire a touroperatorului. 

Toate celelalte pretentii conform §§ 651 c pana la 651 f CCG se prescriu intr-un an. 

Termenul limita incepe in ziua urmatoare zilei de terminare a excursiei prevazute in contract. In cazul in care aceasta zi cade intr-o duminica sau sarbatoare legala, termenul limita se decaleaza in urmatoarea zi de lucru. 

In cazul in care exista intre dumneavoastra si noi discutii privitoare la pretentie sau la circumstantele care motiveaza pretentia, prescriptia este suspendata pana cand dumneavoastra sau noi refuzam continuarea discutiilor. Prescriptia are loc cel mai devreme 3 luni dupa incetarea suspendarii.


13. Obligatii de informare cu privire la identitatea companiei aeriene prestatoare; (asa numita „Black List” pentru companiile aeriene nesigure)

In baza directivei UE privind informarea pasagerilor cu privire la identitatea companiei aeriene prestatoare suntem obligati sa va informam in momentul efectuarii rezervarii asupra identitatii companiei aeriene prestatoare si asupra tuturor serviciilor de zbor din cadrul calatoriei rezervate. In cazul in care in momentul efectuarii rezervarii nu s-a stabilit inca compania aeriana prestatoare, suntem obligati sa va indicam compania aeriana respectiv companiile aeriene care va resp. vor efectua probabil zborul. In momentul in care ne este cunoscuta compania aeriana care va efectua zborul va vom informa cu privire la acest lucru. In cazul in care se schimba compania aeriana prestatoare indicata initial va vom informa imediat cu privire la schimbarea intervenita. Asa numita „Black List” poate fi accesata printre altele si pe urmatoarea pagina de internet: http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_ro.htm


14. Prescriptii privitoare la pasaport, viza, vama, devize si sanatate

14.1 Suntem obligati sa informam, la cerere, cetatenii unui stat din cadrul Comunitatii Europene in care se ofera calatoria cu privire la dispozitiile privitoare la pasaport, viza si sanatate, inainte de a incheia contractul cat si cu privire la eventualele modificari ale acestora inainte de inceperea calatoriei. Pentru cetateni ai altor state informatiile sunt oferite de catre consulatul competent. Aici se porneste de la premisa ca dumneavoastra si eventuali insotitori nu intrunesc caracteristici speciale (de ex. cetatenie dubla, apatrid).

14.2 Pentru obtinerea si luarea cu dumneavoastra a documentelor necesare de calatorie, a vaccinurilor eventual necesare cat si pentru respectarea prescriptiilor vamale si valutare sunteti responsabil in mod exclusiv. Dezavantaje rezultate din nerespectarea acestor prescriptii, de ex. plata costurilor de renuntare, vor fi suportate de catre dumneavoastra. Acest lucru nu este valabil in masura in care noi in mod culpabil nu v-am informat, v-am informat insuficient sau gresit.

14.3 Noi nu raspundem pentru acordarea si obtinerea la timp a vizei necesare de la reprezentanta diplomatica corespunzatoare, chiar daca ne-ati insarcinat cu privire la obtinerea ei, cu exceptia cazului in care am incalcat in mod culpabil propriile obligatii.


15. Asigurarea de calatorie ( asigurarea costurilor de anulare a calatoriei )

Va rugam sa aveti in vedere ca tarifele serviciilor turistice mentionate in cataloagele noastre nu includ asigurarea costurilor de anulare a calatoriei (RRV), respectiv asigurarea intreruperii calatoriei. Daca va retrageti inaintea inceperii calatoriei, rezulta cheltuieli de stornare. La intreruperea calatoriei pot rezulta costuri suplimentare de intoarcere si alte costuri suplimentare. Din acest motiv se recomanda incheierea unei asigurari  speciale de calatorie DERTOUR de la EUROPÄISCHE Reiseversicherung AG, Rosenheimer Straße 116, 81669 München. Aceasta include, pe langa asigurarea de anulare a calatoriei, si un serviciu de asigurare completa a calatoriei cu apel de urgenta non-stop. 


16. Taxe de penalizare in caz de anulare

(vezi punctul 4.1)
Valoarea penalizarilor forfetare in cazul retragerii depinde de serviciile contractate. Alte informatii privitoare la aceasta valoare le obtineti din conditiile generale care insotesc fiecare oferta in parte. Va rugam sa aveti in vedere eventualele informatii derogatorii din cadrul conditiilor de rezervare ale fiecarei oferte in parte!  In plus atentie: daca ati combinat mai multe servicii cu tarife separate (de ex. zbor si circuit), taxele de stornare se vor stabili in mod individual si se aduna dupa aceea.