TERMENI SI CONDITII ACCESARE SI UTILIZARE WEBSITE: DERTOUR.RO

  1. Identificare
  2. Scopul si Continutul Site-ului
  3. Utilizarea Site-ului
  4. Rezervări / Achizitii
  5. Conditii Speciale
  6. Răspundere
  7. Confidentialitate
  8. Datele cu Caracter Personal
  9. Cookies
10. Contact


1. Identificare

Prezentul document pune la dispozitia tuturor persoanelor fizice si juridice de drept public sau privat care accesează website-ul: www.dertour.ro („Utilizatorii”) conditiile generale de accesare a informatiilor si a documentelor disponibile, in functie de caz, precum si de utilizare a website-ului: www.dertour.ro 

Website-ul: www.dertour.ro este proprietatea societatii DER Touristik Deutschland GmbH si este administrat de Dertour Romania S.R.L. („Site-ul”).

Prin accesarea si utilizarea Site-ului sunteti de acord cu termenii si conditiile de mai jos, precum si cu toate si orice alte conditii aplicabile, astfel cum pot fi acestea prezentate in cadrul altor sectiuni ale Site-ului, in functie de caz.


2. Scopul si Continutul Site-ului

Site-ul este dedicat prezentării si promovării generale a serviciilor turistice in functie de ofertele si produse disponibile la momentul si din locatia accesării, fara a crea vreo obligatie in sarcina proprietarului si/sau administratorului Site-ului in a prezenta, mentine sau furniza anumite servicii turistice, acestea fiind la discretia exclusiva a acestora si/sau a partenerilor selectati.

Site-ul NU oferă posibilitatea rezervării si/sau achizitionarii online prin niciun mijloc de plata. Toate astfel de operatiuni se vor efectua după stabilirea contactului cu un reprezentant autorizat.

Persoanele care administrează Site-ul nu isi asuma nicio răspundere si nu se obliga pentru asigurarea unui anumit nivel sau standard privind ritmicitatea de actualizare sau volumul de date, informatii si/sau documente accesibile prin Site in orice perioada si din orice locatii din care Utilizatorii accesează Site-ul.

Scopul datelor si/sau a documentelor accesabile si disponibile in limita si in forma prezentate pe Site si implicit scopul Site-ului este de informare si oferire coordonate de contact pentru solicitarea de oferte de către Utilizatori si/sau suport cu privire la produsele si serviciile prezentate, in functie de caz.

Site-ul poate contine: text, grafica, video, baze de date, servicii, logo-uri, reclame, prezentări, oferte si orice alte informatii si documente privind turismul local sau international sau furnizorii de astfel de servicii, care reprezintă informatii si documente proprietatea entitatilor care detin si/sau administrează Site-ul. 

Administratorul si/sau proprietarul Site-ului isi rezerva dreptul, unilateral de a modifica, corecta, adapta si afecta in orice mod prezentele conditii de utilizare si continutul Site-ului, fara posibilitatea de a notifica in prealabil. Astfel de modificări de orice natura intra in vigoare la momentul publicării pe Site, informarea si consultarea acestora fiind in sarcina exclusiva a Utilizatorilor. 

Administratorul si/sau proprietarul Site-ului pot limita sau interzice accesul la acesta sau la anumite sectiuni, informatii sau documente ale acestuia si pot dispune orice limitări de orice natura cu privire la accesarea si utilizarea Site-ului, fara notificare prealabila.

Site-ul poate contine link-uri, referite sau trimiteri de orice natura către diverse alte site-uri sau resurse accesabile online. La accesarea acestora parasiti Site-ul Dertour.ro si aveti obligatia observării si respectării termenilor si conditiilor de utilizare ale respectivelor site-uri si/sau resurse.


3. Utilizarea Site-ului

Contintul Site-ului este oferit Utilizatorilor pentru vizualizare si informare cu titlu gratuit asupra serviciilor si produselor turistice prezentate. De asemenea, Site-ul ofera posibilitatea solicitării ofertelor si/sau informatiilor suplimentare despre acestea prin completarea sectiunilor corespunzătoare. 

Utilizatorii pot folosi informatiile si documentele Site-ului DOAR IN SCOPURI PERSONALE, fiind interzisa in mod expres folosirea comerciala sau in orice mod care poate fi considerat aport la business-ul, imaginea, cifra de afaceri, capital etc. a oricărei entitati si efectuat cu scop lucrativ. 

Sunt interzise in mod expres:

  • Modificarea, publicarea, transferul si distribuirea gratuita sau oneroasa a continutului Site-ului sau a materialelor realizate prin compilarea, reproducerea, afisarea sau modificarea continutului Site-ului fara acordul prealabil scris al entitatilor care detin proprietatea sau administrarea Site-ului.
  • Copierea, clonarea, dublarea si/sau afectarea in orice mod a continutului Site-ului, inclusiv prin crearea de legături sau trimiteri (interconectări) intre Site si de la /către oricare alte website-uri sau servere si orice alte mijloace de stocare a informatiei, fara acordul prealabil scris al entitatilor care detin proprietatea sau administrarea Site-ului. Orice efecte ale unor astfel de trimiteri sau interconectări efectuate fara acordul prealabil scris al entitatilor autorizate sa ofere astfel de permisiuni asupra Site-ului nu vor putea avea ca efect atragerea răspunderii de orice natura a entitatilor care detin si/sau administrează Site-ul.

Continutul Site-ului in integralitatea sa, indiferent de tipul sau forma informatiilor si documentelor existente este protejat de dispozitiile legale aplicabile in materia drepturilor de autor si conexe. Orice incalcare a drepturilor de autor se va sanctiona conform dispozitiilor legale aplicabile, titularul drepturilor de autor rezervandu-si dreptul de a solicita atragerea răspunderii civile si/sau penale a persoanelor vinovate.

Orice utilizare a Site-ului se va efectua in scopurile si limitele prevăzute de prezentele conditii, iar orice cerere de utilizare a continutului sau trimitere la Site in alte scopuri se va comunica la adresa de e-mail:  service@dertour.ro 


4. Rezervări / Achizitii

Site-ul NU ofera posibilitatea rezervării si/sau achizitionarii directe de servicii si/sau produse turistice prin Site, sub forma unei platforme de comert online, ci doar o prezentare generala a serviciilor/ produselor turistice la momentul respectiv, care sunt supuse modificărilor in functie de data solicitării de oferta de către Utilizator si in raport de conditiile si cele solicitate de acesta la momentul solicitării. 

Utilizatorii sunt informati ca datele, informatiile si documentele de orice natura prezentate prin intermediul Site-ului sunt susceptibile de modificare in orice moment de la ultima accesare a acestora, putând fi confirmate si prezentate in forma lor finala conform informatiilor relevante si/sau solicitate transmise de persoanele autorizate.


5. Conditii Speciale

Serviciile si produsele cu privire la care Utilizatorul solicita oferta de pret si/sau orice informatii se supun conditiilor financiare si de furnizare ale turoperatorului DER Touristik Deutschland GmbH.
Utilizatorii sunt informati ca anumite servicii si produse turistice pot face obiectul altor termeni si conditii care vor fi comunicate acestora la momentul primirii ofertelor financiare si de furnizare a serviciilor si produselor solicitate.

Înainte de confirmarea ofertelor primite si de efectuarea rezervărilor si oricăror plati este necesar sa consultati si sa solicitati toate conditiile de modificare, anulare, plata si de orice alta natura aplicabile serviciilor si produselor de interes.


6. Răspundere

Conditiile financiare si furnizare servicii si produse se vor comunica de reprezentantii autorizati, in raport de solicitările primite.

Proprietarul si administratorul Site-ului nu isi asuma nicio răspundere cu privire la timpul de răspuns oferit prin intermediul Site-ului sau actualitatea datelor si documentelor existente pe Site si prezentate cu titlu informativ.

Orice modificare a Site-ului, indiferent daca priveste structura, continutul, forma, informatiile si datele oferite nu poate atrage răspunderea operatorilor sau proprietarului Site-ului, Utilizatorii având obligatia consultării Site-ului in timp real pentru a verifica daca datele prezentate mai sunt de actualitate. Niciun fel de date, informatii, documente sau reprezentări grafice folosite pentru descrierea serviciilor, produselor sau partenerilor si furnizorilor de astfel de servicii si produse nu reprezintă o obligatie legala din partea oricărei entitati prezentate pe Site sau din partea proprietarului sau administratorului Site-ului.


7. Confidentialitate

Orice date cu caracter personal precum: numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail pe care le transmiteti pe Site prin posta electronica sau prin alta modalitate, vor fi folosite in conformitate cu Politica de Confidentialitate care poate fi consultata aici.


8. Datele cu Caracter Personal

Generalitati:
Toti Utilizatorii Site-ului retin obligatia informării in prealabil privind conditiile de accesare si utilizare ale Site-ului si in mod corelativ este necesara oferirea unei informari corecte privind datele personale pe care acestia le furnizează prin intermediul Site-ului. 

In conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI PRIVIND PROTECTIA PERSOANELOR FIZICE ÎN CEEA CE PRIVESTE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL SI PRIVIND LIBERA CIRCULATIE A ACESTOR DATE, SI DE ABROGARE A DIRECTIVEI 95/46/CE (“Regulamentul/GDPR”) prezentam in cele ce urmează, datele colectate, modalitatea si scopul de folosire, precum si drepturile Utilizatorilor privind datele lor personale.

Mentionam ca, in conformitate cu dispozitiile GDPR „datele cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Referitor la consimtantul necesar colectării si folosirii datelor cu caracter personale, s-au dispus toate masurile tehnice pentru ca acesta sa poate fi oferit in deplina cunostinta de cauza, ori de cate ori pentru scopul Site-ului si corecta functionare a acestuia datele pot fi solicitate si/sau stocate. 

Modalitatea de Utilizare a Datelor cu Caracter Personal:
Datele cu caracter personal vor fi utilizate doar sub rezerva existentei acordurilor si consimtamantului relevant in scopurile pentru care acestea au fost solicitate si conform naturii lor, precum:

Numele si Prenumele: aceste date sunt necesare in scopul rezervării serviciilor si produselor solicitate, de la stabilirea contactului necesar confirmării tuturor termenilor si conditiilor aplicabile, pana la completarea documentatiilor necesare: precum contracte, bilete/documente de cazare/ transport si furnizarea catre tertii implicati in furnizarea serviciilor. 

E-mail: Furnizarea adreselor de mail poate fi necesara in scopul efectuării comunicărilor necesare si facilitării timpului si resurselor alocate furnizării serviciilor in conditii optime. De asemenea, aceasta va putea fi folosita si pentru transmiterea mesajelor de informare si promovare ale serviciilor si produselor noastre.

Numărul de telefon: Folosim aceste date pentru a putea contacta rapid clientii, pentru situatii de urgenta ce pot apărea in furnizarea serviciilor, în scopul informării cu privire la modificarile ce pot aparea sau pentru a putea oferi suportul necesar ori de cate ori situatia o impune.

Denumirea Societatii si Alte Date adiacente: În situatia în care este furnizata denumirea de societati sau entitati juridice in cadrul cărora clientii nostri lucrează sau pe care le detin sau administrează aceste date se folosesc pentru încheierea contractelor si/sau pentru activitati de promovare.

Referitor la date precum cele necesare facturării (număr înregistrare in Registrul Comertului, Cod Unic de Identificare, sediul social, punct de lucru, conturi bancare, denumire banci, numele si functia reprezentantilor legali) acestea sunt necesare încheierii contractelor relevante, precum si documentatiei financiar contabile aferente.

Browser/IP/dispozitiv: În cazul în care s-a obtinut acordul colectării datelor privind identificatori de accesare Site (Browser, IP, Dispozitiv) aceste date sunt folosite pentru a determina modalitatea de folosire a Site-ului in scopul eficientizării acestuia si adaptării experientelor de accesare pentru identificarea rapida si facila a informatiilor necesare.

Măsurile tehnice necesare ca Utilizatorii sa nu fie obligatii la furnizarea datelor au fost puse in aplicare, furnizarea oricărui fel de date cu caracter personal fiind optionala si la discretia fiecarui Utilizator al Site-ului, cu mentiunea ca in lipsa datelor anumite sectiuni ale Site-ului pot fi limitate in functionare. 

Partajarea Datelor Personale:
Datele cu caracter personal nu au fost vândute, nu sunt in curs de vanzare si nu vom proceda la vânzarea acestora catre terti. Comunicarea datelor către agentiile, partenerii si furnizorii serviciilor intermediate si/sau vândute si/sau implicate in mod inerent in furnizarea de servicii individuale sau sub forma de pachete turistice este efectuata in conformitate cu acordurile primite si doar in scopul furnizării serviciilor si produselor turistice solicitate de clienti. 

Monitorizam si asiguram ca aspectele privind confidentialitatea necesar de observat sa fie comunicata si constientizata si de partenerii nostrii, fara de care in unele situatii nu am putea proceda la furnizarea serviciilor, iar in cazuri specifice, expres si limitativ prevazute de lege si doar in baza cererilor oficiale vom putea fi obligati la transferul sau alocarea accesului la datele personale catre autoritatile competente, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile.

Marketing/Promovare
Sub conditia obtinerii acordului in acest sens, adresele de e-mail furnizate de Utilizatori vor putea fi folosite in scopul primirii mesajelor promotionale privind serviciile, produsele, conditiile, ofertele, si parteneriatele noastre in scopuri informative. Sistemele noastre tehnice vor putea permite dezabonarea de la orice fel de astfel de mesaje promotionale, informative (tip newsletter) si ne vom asigura ca in cel mai scurt timp posibil de la solicitarea de dezabonare sa sistam transmiterea de astfel de mesaje.

Drepturile Utilizatorilor privind Datele cu Caracter Personal:
In conformitate cu dispozitiile GDPR, Utilizatorii Site-ului au următoarele drepturi:

  • Dreptul de a accesa datele si de a primi informatii cu privire la cum sunt colectate si folosite datele;
  • Dreptul de a cere corectarea, rectificarea si /sau completarea datelor (dreptul la rectificare);
  • Dreptul de a solicita stergerea datelor (dreptul de a fi uitat);
  • Dreptul de a restrictiona utilizarea datelor;
  • Dreptul de a solicita trimiterea datelor personale catre un tert sau primirea datelor in format portabil;
  • Dreptul opunere la prelucrarea datelor si de a retrage consimtamantul pentru prelucrarea datelor;
  • Dreptul de a depune o plângere la autoritatile competente.

Drepturile de mai sus nu au un caracter exhaustiv in raport de natura si efectele acestor, astfel ca pot exista si exceptii in functie de particularitatea fiecarei situatii in parte. 

Pentru orice fel de solicitări privind prelucrarea datelor cu caracter personal puteti folosi adresa: service@dertour.ro


9. Cookies

DERTOUR.ro foloseste exclusiv cookies-uri de sesiune, care sunt sterse dupa ce Utilizatorul paraseste Site-ul. Folosim aceste informatii pentru a asigura functionalitatea tehnica a Site-ului si pentru imbunatatirea usurintei de utilizare, pentru produsele sau serviciile oferite. Cookies-urile de pe Site-ul nostru nu colecteaza informatii personale despre dumneavoastra; datele de log-in sau alte informatii personale nu vor fi salvate sau reutilizate. 

Ce sunt cookie-urile? Un cookie este un fisier text, care fie este stocat temporar in computer ("session cookie") si sters atunci cand inchideti browser-ul, fie ramane stocat pe hard disk ("permanent cookie"). Cookie-urile nu sunt folosite pentru a executa programe sau pentru a incarca virusi pe computerul Dvs. Cookie-ul va este alocat exclusiv Dvs. sau calculatorului Dvs. si poate fi citit numai de catre un server web al domeniului, care a creat acest cookie. Odata aplicat un cookie aveti posibilitatea de a il sterge oricand, accesand meniul browser-ului Dvs. de internet sau sa stergeti cookie-urile de pe unitatea hard disk. Pentru detalii consultati meniul Help al browser-ului de internet.

Utilizarea site-ul nostru, fara cookie-uri Site-ul poate fi folosit si fara a face uz de cookies-uri. Puteti face acest lucru refuzand cookies-urile permanent, activând in setările browserului de  internet optiunea de a respinge cookies-urile, sau puteti decide la fiecare interogare in parte privitoare la acceptul de a utiliza cookies-ul. Setarile necesare pot fi activate in meniul browser-ului dvs. de internet. Pentru detalii consultati meniul Help al browser-ului de internet. 

Nota: Respingerea de cookie-uri poate afecta functionalitatea optima a Site-ul nostru. 


10. Contact

Orice solicitări, detalii, informatii suplimentare, sesizări, reclamatii sau sugestii privind Site-ul, continutul Site-ului, prezentele conditii, orice aspecte privind datele cu caracter personal si orice alte informatii prezente pe Site, se pot formula in scris la următoarea adresa de e-mail: service@dertour.ro